post

Mục tiêu tháng 9-10-11-12/2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’. Rút gọn link: https://goo.gl/’
https://docs.google.com/document/d/1-CdArWvFQ2-EngZv0QqKcaLZRAQysmTWfqvrqZwW6Wc/edit

Mục tiêu tháng 9 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

MT2017: Dennis trẻ 22t, 100 links nailer, AST 2017

1. DSTTCDCXCKGK -> chiu kho cay de tim 5BBTTQD -> TT&KGS la 3 mon BB r -> vi 5SP -> CKGNCCH->Focus MT2, 3t, LLT
2. Trang phuc va khong gian song la nhung phan ko the thieu trong cuoc song
3. Focus nhung gi vao 1000$ cho nhanh
4. Vì 5SP CKGNCCH

10 năm chăm sóc 2 AST mà, cả đời chỉ làm 3 cái AST và 5 BBTTQĐ thôi mà =)) cứ thong thả mà làm

10 điều FAQ dạy:

 • 1. Làm sao bỏ nghiện Facebook? => Mỗi ngày vào 1 lần 15p thôi cho chọn đi (trừ lúc vô hỏi AST hoặc mua bán Paypal, mà tốt nhất đừng vào lúc sáng chiều đầu ngày)
 • 2. Làm sao để làm rõ một vấn đề khó hiểu nào đó? => Soạn FAQ
 • 3. Làm sao khắc phục miss task tối t2-t5? => đi cf 7h-9h
 • 4. Làm sao khắc phục sáng dậy trễ => ngủ 23h, cái này cũng tốt cho sức khỏe
 • 5. Làm sao khắc phục khó ngủ BẤT CHỢT? => Mở NMGM
 • 6. Làm sao khắc phục bệnh lười BẤT CHỢT? => 3t trợ giúp (for trẻ 22t), hoặc qui định thời gian 1h, 2h hay 3h cho mỗi VA (for AST).
 • 7. Làm sao khắc phục sự nản lòng bỏ cuộc để kiên trì đến cùng? => 99 KN 5BB, 1 KN=MT tháng, 1 VA=task focus today (tăng độ kịch tính)
 • 8. Làm sao khắc phục bệnh lười dưỡng da ban đêm? => Mở NMGM
 • 9. Làm sao để có một ngày chỉnh chu? => Mở NTCCT
 • 10. Làm sao khắc phục bệnh lười tập tay bụng ngực? => Cái này khó à nha

Thứ Bảy 18-11-2017 (TK từng giờ)

1. Doi URL landingpage => OK
2. Seoclerk cho bradnailer, ceramic => OK
3. Explode best cat litter box => OK
4. Send post Luan => OK
5. Batch-Move Posts => OK
6. Check cat smell like poop => OK
7. Comment 40 site => OK

Thứ Sáu 17-11-2017 (TK từng giờ)

1. Trang tri Tidy Cat Breeze => OK
2. aff Pretty Litter => OK
3. Kien herepets => OK
4. Seo onpage x2 => OK

Thứ Sáu 11-11-2017 (TK từng giờ)

1. Sửa đề, thay rơ le 70k => OK
1. Trang tri Pretty litter => OK
2. Comment 20 site => OK
3. Send contact tier 2 => OK
4. Tao content nhom 2 => OK

Thứ Năm 9-11-2017 (TK từng giờ)

1. trang tri post => OK

Thứ Tư 8-11-2017 (TK từng giờ)

1. post 2 bai iwriter => OK
– post 1 (22t)
– post 2 (22t)
2. check upwork => OK

Thứ Ba 7-11-2017 (TK từng giờ)

1. trang tri post 1 (7t) => OK
2. trang tri post 2 (10t) => OK
3. Order link profile edu, gov => OK

Thứ Hai 6-11-2017 (TK từng giờ)

1. post 2 bai iwriter
– post 1 (10t) 1
– post 1 (10t)
2. check upwork
3. Tao content nhom 2
4. An khuya
5. Tam cha lot boi
6. Fill compat, LPS
7. Ngu truoc 23h

Chủ Nhật 4-11-2017 (TK từng giờ)

1. Send contact tier 1 => OK
2. Gmass tier 2 => OK
3. Track rank 3 site => OK
4. Order GP3: Dog Training Behavior => OK
– Dog House
– Cat Sleep In The Litter Box
– Cat Pee On Clothes

Thứ Bảy 4-11-2017 (TK từng giờ)

1. Quan ly email => OK
2. back up all PBN => OK
3. Top blog => OK
4. ahref site doi thu => OK
5. Internal sourkitchen => OK
6. Internal Luuup => OK
7. bradnailer -> tro herekitt: diy outdoor cat house
– more space for kittens
– my cat poop everywhere
8. sourkitchen -> herekitt: cat food
– My Kitten Have Diarrhea
– My Cat Pooping Outside The Litter Box
9. sourkitchen -> tro bradnailer: diy for kitchen wood walls
– finish nailer
– brad nailer

Thứ Sáu 3-11-2017 (TK từng giờ)

1. check upwork (22t)
2. Rep share mail GP2 (5t)
3. Trang tri Luuup (15t)
4. Renew PBN (10t)

Thứ Năm 2-11-2017 (TK từng giờ)

3. Pay Gsuite (3t)
6. Rep mail GP2 (2t)
7. Hoi mail GP3 (3t)
5. giao 2 bai Luan (10t)

Thứ Tư 2-11-2017 (TK từng giờ)

3. send GP2 (10t)
4. check upwork
– Tidy cat breeze reviews (10t) 123
– Pretty litter reviews (10t) 123456789 10 11 12 13 14
– Why do cats roll in dirt (5t) 123456789 10 11
– When do kittens start pooping (5t) 12
5. Cha lot boi (3t)123

Thứ Hai 30-10-2017 (TK từng giờ)

18h: sửa reviews okocat (TK AST content)=> PASSED
19h: tắm, Gmass 5 sites (TK AST link) => PASSED
20h: Hootsuite 2 sites, 3 comments (TK AST link) => PASSED
21h: ăn chè, chà lột bôi  (TK ĐT da) => PASSED
22h: fill compat, fill LPS (TK Conan VA) => PASSED
23h: ngủ trước 23h (TK ĐT da) => PASSED

Thứ Ba 24-10-2017

18h: chạy bộ => PASSED
19h: soạn bảng full compat Nov => PASSED
20h: check pay, giao task writer, 5 mail Gmass, replied GP => PASSED
21h: ăn khuya, chà lột bôi  => PASSED
22h: fill compat, fill LPS => PASSED
23h: ngủ trước 23h => PASSED

Chủ Nhật 21-10-2017

20h: chà lột bôi (TKĐT) => PASSED
21h: lọc litter box (TKAST)  => PASSED
22h: para các site traffic (TKAST) => PASSED
23h: ngủ trước 23h (TKĐT) => PASSED

Thứ Hai 16-10-2017

18h: chạy bộ => PASSED
19h: sửa grammar cho litter train, okocat => PASSED
20h: 5 comment in 30 days, 5 email, tìm 5 link
21h: ăn khuya, chà lột bôi  => PASSED
22h: fill compat, fill LPS => PASSED
23h: ngủ trước 23h

Thứ Bảy 14-10-2017

9h: Internal Link cho Litter Train, order 30k New Face
10h: Send mail GP
11h-13h: hỏi deal thiết kế đặc biệt sang aff post, và các feedback NewFace
14h: phá VA chỉnh css cho social bar nép vào lề bằng cách thêm !important vào giá trị cần thay đổi là left: 0px
15-17h: phá VA chỉnh thumbnail của widget rõ hơn, vào host manager file > theme> inc>constacts.php, sửa giá trị của tt_post_icon thành 150, sau đó sử dụng option theme để resize image and crop để tạo lại size của image là xong
18-23h: giải quyết VA vụ send 15 mail GP (vụ này lầy quá rùi)

Thứ Năm 12-10-2017

18h: LHMM (40p): chạy bộ => PASSED 
19h: LHGA (50p): Tìm sp cho Luu Litter Box => PASSED
20h: LHGA (50p): ăn khuya, chà lột bôi => PASSED
21h: LHĐT (50p): seo onpage, đặt title okocat => PASSED
22h: LHGO (50p): fill LPS => PASSED
23h: LHĐT: ôn iOS => PASSED

Tổng kết chi tiêu 24-9

Thu vô: 5tr5

 • 4tr lương
 • 1tr Dương
 • 500k cH

Xuất ra: 6tr

 • 1tr biêu
 • 1tr2 ăn ún
 • 500k mạ
 • 2tr4 còn ví 24-9
 • 200k B
 • 700k (100k tiêu lễ 5/9, 100 từ thiện và túi xách, 200k nhậu Mega, 100k ăn ốc và mua đồ, 200k xà phòng)

Kết luận: Xuất>Thu => có dư 500k trước lúc 1/9

Thứ Năm 28-9-2017

18h: LHMM (40p): chạy bộ => OK
19h: LHGA (50p): Tìm info tier 1
20h: LHGA (50p): soạn all info, earn more 300$
21h: LHĐT (50p): ăn khuya, chà lột bôi => OK
22h: LHGO (50p): fill LPS => OK
23h: LHĐT: ngủ trước 23h

Thứ Tư 13-9-2017

18h: cf 5D
19h: ăn cơm, tắm chà
20h: 6.6.2 (5t), 6.6.3 (6t)
21h: 6.6.4 (10t), fill compat (3t), lột bôi (5t)
22h: Chiếc vòng huyền bí, fill LPS (3t), soạn LPS (3t)
23h: ngủ trước 23h

Thứ Năm 7-9-2017

6h: check Bio, giao bài aff cho English support
7h: tắm chà
8h: ăn sáng, mượn phone
9h: Update và INT HVGA
10h: giao docs Bio cho Luân
11h: Rule Gold check
12h: ăn cơm chợ, ĐR
13h: ngủ trước 13h
14h: test HVGA
15h: test HVGA
16h: test HVGA
17h: mua SRM, lột mặt  (chưa mua vì lỡ đường)
18h: chạy bộ 30p, tắm chà
19h: đặt title cho mats, check content aff  (chưa test để sáng mai check phần đầu và 2 product)
20h: check docs tô đậm (vì hết rùi chỉ còn 1 phần tách ra hơi dài)
21h: ăn tối, lột bôi, fill compat
22h: Chiếc vòng huyền bí, fill LPS, soạn LPS
23h: ngủ trước 23h

Thứ Tư 6-9-2017

7h: tắm chà
8h: ăn sáng, mượn phone
9h: Gold check, Gamefile
10h: CC PP TOU, Rating
11h: Update HVGA, Make homepage
12h: ăn cơm chợ, ĐR
13h: ngủ trước 13h
14h: test HVGA
15h: test HVGA
16h: test HVGA
17h: report
18h: chạy bộ 30p, tắm chà
19h: soạn outline cho testimo và bio
20h: tô đậm aff
21h: ăn tối, lột bôi, fill compat
22h: Chiếc vòng huyền bí, fill LPS, soạn LPS
23h: ngủ trước 23h

Speak Your Mind

*