post

Thứ Tư 30-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5SP)

Nov (more 3 PBN, 5 tip bradnailer24h, Nov expire, seo pbn nail gun& 3 products)
[Read more…]

post

Thứ Ba 29-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5SP)

Nov (more 3 PBN, 5 tip bradnailer24h, Nov expire, seo pbn nail gun& 3 products)
[Read more…]

post

Thứ Hai 28-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5SP)

Nov (more 3 PBN, 5 tip bradnailer24h, Nov expire, seo pbn nail gun& 3 products)
[Read more…]

post

Chủ Nhật 27-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

Nov (more 3 PBN, 5 tip bradnailer24h, Nov expire, seo pbn nail gun& 3 products)
1. Soạn áo khoác mỏng tay dài và kem dưỡng trắng da ban đêm: N/A (sau CyberMonday)
2. Transfer domain, hosting Nov (sau CyberMonday)
3. Tim background image cho bradnailer24h
4. chon 5 tip bradnailer24h, nhac task 3 tip
5. Improve interface (Facebook table, Buy Guide category->post->page)
6. Seo pbn cho best nail gun & 3 products (4 post/pbn)

[Read more…]

post

Thứ Bảy 26-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

[Read more…]

post

Thứ Sáu 25-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

[Read more…]

post

Thứ Năm 24-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

[Read more…]

post

Thứ Tư 23-11-2016

Mục tiêu tháng 11: (4 PBN, Best Nail Gun, 5 tips bradnailer, domain exp Nov)(70kg, trắng 5, Cơ 30)(Conan 360, Bug 50)

Cố gắng viết ngắn gọn, trong 10 phút thôi và focus từng hạng mục STT và điểm nổi bật

 Thèm cái chi cũng phải nhớ: phấn đấu MT 70kg -> NMGM -> chỉ có 60k/ngày để tục mạng @@ Làm sớm ngủ sớm để 6h dậy. Hãy tiến lên phía trước và đừng ngoảnh đầu lại. 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Sự kiện: 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Resultday: PASSED

[Read more…]