post

Mục tiêu tháng 9-10-11-12/2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’. Rút gọn link: https://goo.gl/’
https://docs.google.com/document/d/1-CdArWvFQ2-EngZv0QqKcaLZRAQysmTWfqvrqZwW6Wc/edit

Mục tiêu tháng 9 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

MT2017: Dennis trẻ 22t, 100 links nailer, AST 2017
[Read more…]

post

Mục tiêu tháng 6-2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’

Mục tiêu tháng 6 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

MT2017: Dennis trẻ 22t, 100 links nailer, AST 2017
[Read more…]

post

Mục tiêu tháng 5-2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’

Mục tiêu tháng 5 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 4-2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’

Mục tiêu tháng 4 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

Tin tức thời sự tháng 3-2017

Một số tin tức sự kiện tháng 3-2017 [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 3-2017

Mục tiêu tháng 3 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 2-2017

Mục tiêu tháng 2 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 1-2017

Mục tiêu tháng 1 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

2016 My Year Review – Mục tiêu 2017

Vậy là ngày cuối cùng của năm 2016 sắp trôi qua

[Read more…]