post

Karaoke 2016

1. Minh la j cua nhau https://www.youtube.com/watch?v=8GDkIxoADN8&list=RD8GDkIxoADN8&index=1

[Read more…]

post

Nhạc chia ly

Tình Bọt Nước

Một chiều tôi tìm đến thăm, em ngày cuối hạ
Đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngõ …vào nhà
Ngỡ ngàng khi hoa lá đang nhau kết thành hai chữ vu quy.
Thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn
Buồn thương đau gối chọn vào đời để mà buồn,
Lời nguyền xưa em nói yêu tôi đá vàng không hề phai [Read more…]