post

The Definitive Guide to Keyword Research (Updated)

http://backlinko.com/the-definitive-guide-to-keyword-research/’

If you’ve ever wondered:

“How do I find keywords my competition doesn’t know about?”

[Read more…]

post

Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List

http://backlinko.com/google-ranking-factors/’

You probably already know that Google uses about 200 ranking factors in their algorithm…

[Read more…]

post

On-Page SEO: Anatomy of a Perfectly Optimized Page (2016 Update)

http://backlinko.com/on-page-seo/’

When it comes to on-page SEO, I’m sure you’ve heard enough about meta tags and keyword density for one lifetime.

[Read more…]

post

11 favorite advanced SEO hacks

http://backlinko.com/11-advanced-seo-hacks/’

Without further ado, here are my 11 favorite advanced SEO hacks.

SEO Hack #1: Discover Untapped Keywords on Reddit

Hit the play button to see how it’s done:

post

LINK BUILDING FOR SEO: The Definitive Guide (2017 Update)

http://backlinko.com/link-building/’

CHAPTER 1:Link Building Fundamentals

post

Link Building Case Study: How I Increased My Search Traffic by 110% in 14 Days

http://backlinko.com/skyscraper-technique’

Here’s the brutal truth about link building:

There are WAY too many people in internet marketing today that think “great content” is enough. [Read more…]

post

The Definitive Guide to Guest Blogging

The benefits of guest blogging are clear:

1. You land backlinks from authority sites.

2. People look up to you as an expert.

3. Targeted referral traffic floods to your site.

[Read more…]

post

How We Went From Getting 80 Sites Penalised To Scaling True White Hat Link Building

Backlinks.

The bread and butter of any self respecting online marketer. If you aren’t building links, you’re doing something wrong.

Long story short, they matter.

A lot.

[Read more…]

post

Làm Thế Nào Để Nhận Được Backlink Bằng Phương Pháp Guestographics

http://backlinko.com/how-to-get-backlinks/’
http://backlinko.com/seo-strategy/’

Ở đây mình sẽ dịch thuật một cách hệ thống lại những vấn đề được nêu ra trong bài viết từ Backlinko.com và Video của Tùng Trần cho các bạn Việt Nam muốn tìm hiểu thêm về SEO White Hat mà bị rào cản về ngôn ngữ. Và mình sẽ có đôi chút mix lại theo kinh nghiệm cá nhân của mình trong quá trình làm và học từ Authority Site Shortcut Training. Hy vọng các bạn sẽ thích series bài viết này của mình. [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 5-2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’

Mục tiêu tháng 5 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

5 White Hat Link Building Tactics for Amazon Affiliate Websites

http://www.nichepursuits.com/5-white-hat-link-building-tactics/’
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OCdG1Wh50agODpY5F0WtburRxXrKO68XMq-2dcgnZOM/edit#gid=1472577699′ [Read more…]

post

Authority Hacker

https://www.authorityhacker.com/best-keyword-research-tools/’
https://www.authorityhacker.com/medianet-review/’
https://www.authorityhacker.com/whitehat-link-building/’
https://www.authorityhacker.com/best-affiliate-programs/’
https://www.authorityhacker.com/site-architecture/’
[Read more…]

post

Tránh mất tiền oan do tỷ giá khi thanh toán bằng PayPal

http://anhhangxomonline.net/2016/07/tranh-mat-tien-oan-do-ty-gia-khi-thanh-toan-bang-paypal/’
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/tai-chinh-thong-minh/meo-su-dung-the-thanh-toan-quoc-te-tai-nuoc-ngoai-2969142.html’
https://www.vflippa.com/threads/mua-hang-bang-the-visa-bi-tinh-rate-cao.1027/’ [Read more…]

post

7 loại vợ trên đời

7 loại vợ trên đời [Read more…]

post

Sonic Runners

2.7 Bonus System

2.7.1 Bonus System Overview

To bring some variety to a gameplay and give player an extra reward for collecting rings bonus system is added to the game. [Read more…]

post

Hướng Dẫn Xây Dựng Authority Site (2017 Edition) – Phần #3: Content Marketing

Long time no see! [Read more…]

post

Nghiên cứu Convert Rate

Convert Rate CR >8.5% is great. (Dec: 9.19%, Jan: 6.79%)

[Read more…]

post

Mục tiêu tháng 4-2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’

Mục tiêu tháng 4 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN), M4(Conan) [Read more…]

post

Tin tức thời sự tháng 3-2017

Một số tin tức sự kiện tháng 3-2017 [Read more…]

post

25 triết lý cuộc đời tôi ước gì mình biết sớm hơn 10 năm

Trải qua năm tháng, ta mới biết rằng mình chẳng hề biết chi về cuộc đời!

Chuyện kể rằng: Khi Socrates- một trong những nhà sáng lập ra trường phái Triết học phương Tây, đồng thời cũng là người nổi tiếng thông thái trên thế giới- nghe mọi người tán tụng: “Không ai trên mặt đất mà lại thông thái hơn Socrates”. [Read more…]