Archives for September 7, 2017

post

Mục tiêu tháng 9-10-11-12/2017

http://huyngovan.website/2016-my-year-review/’. Rút gọn link: https://goo.gl/’
https://docs.google.com/document/d/1-CdArWvFQ2-EngZv0QqKcaLZRAQysmTWfqvrqZwW6Wc/edit

Mục tiêu tháng 9 cố gắng phấn đấu theo Denis -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5BB5SP)

MT2017: Dennis trẻ 22t, 100 links nailer, AST 2017
[Read more…]