Archives for December 2016

post

DrLuanSet

http://www.drluanset.com/’ [Read more…]

post

Thủ thuật WordPress

Bổ sung tùy chọn nofollow link vào trình soạn thảo WordPress

Bổ sung tùy chọn nofollow link vào trình soạn thảo WordPress

[Read more…]

post

Guest Post

http://www.drluanset.com/17-guest-posting-tips-tu-authorityhacker/’
https://www.authorityhacker.com/guest-posting-tips/’

[Read more…]

post

2016 My Year Review – Mục tiêu 2017

Vậy là ngày cuối cùng của năm 2016 sắp trôi qua

[Read more…]

post

Mình đã xây dựng Private Blog Network như thế nào?

http://lamnguyenz.com/pbn-case-study/
http://lamnguyenz.com/pbn-update/
http://lamnguyenz.com/ultimate-guide-ve-su-dung-anchor-text-khi-xay-dung-link-cho-niche-site/
http://lamnguyenz.com/ultimate-series-private-blog-network-2/
http://lamnguyenz.com/ultimate-series-ve-private-network-1-domain/
http://lamnguyenz.com/pbn-hosting/
http://tangduongtrieu.com/cach-mua-ten-mien-quoc-te-het-hang-va-vong-doi-ten-mien/

– dùng để tìm kiếm Domain hết hạn [Read more…]

post

Sourkitchen

Domain: sourkitchen.com
Hosting: Stablehost

[Read more…]

post

Bradnailer24h

Domain: bradnailer24h.com
Hosting: Stablehost

Đối thủ mới: http://bestnailerreview.com/, http://www.heraldsroute.com/’ (23k)

[Read more…]

post

Tóm tắt nội dung phim

Tóm tắt nội dung phim TodayTV

[Read more…]

post

Tóm tắt mấu chốt VA Conan

http://xemphimone.com/xem-phim-tham-tu-lung-danh-conan-hoat-hinh-642705/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GNLggBTkhgYxAhLYILKOrRqZTrA11gh3dLauTz6WfM/edit#gid=384327308 [Read more…]

post

Karaoke 2016

1. Minh la j cua nhau https://www.youtube.com/watch?v=8GDkIxoADN8&list=RD8GDkIxoADN8&index=1

[Read more…]

post

Nhạc chia ly

Tình Bọt Nước

Một chiều tôi tìm đến thăm, em ngày cuối hạ
Đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngõ …vào nhà
Ngỡ ngàng khi hoa lá đang nhau kết thành hai chữ vu quy.
Thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn
Buồn thương đau gối chọn vào đời để mà buồn,
Lời nguyền xưa em nói yêu tôi đá vàng không hề phai [Read more…]

post

Mục tiêu tháng 12-2016

Mục tiêu tháng 12 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK – LL5SP)

LLT: M1 (72kg, trắng 8, 6 múi), M2 (7PBN+4 nailer), M3 (General, Hoa Cô Tử, TTTN)

December (giải quyết đứt đuôi nail gun)

  • 7 PBN framing, finish, AC (21b) => PASSED
  • transfer bradnailer -> godaddy  => PASSED
  • post nail gun cho 12 PBN và 3 nailer cho 7 PBN (33b) => FAILED
  • Mở rộng 3 cookware  => FAILED
  • 1 PBN Ceramic => CANCEL
  • 1 PBN làm kiểu => CANCEL
  • 5 tip kitchen, 5 tip nailer => FAILED
  • Nov expire, seo pbn 3 products  => PASSED

[Read more…]